Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Choć

Czytaj więcej...

Wsparcie europejskie na szkolenia

admin 05.06.2018

Wykaz przedsiębwzięć, które dostaną pomoc unijną w obecnym kwartale:

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.

Uproszczenie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego procesu typu B2B

Automatyzacja procesu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

Kompletne stworzenie i wdrożenie modelu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Kompletne wdrożenie modelu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

IEON (Teleinformatyczna Edukacja Osób Niepełnosprawnych) to usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: osób niepełnosprawnych|Kompleksowe połączenie BCC Sp z o.o. oraz wybranych partnerów w celu optymalizacji procesów biznesowych po przez wdrożenie nowego procesu integrującego NewOffice

Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej wymiany danych B2B umożliwiających zwiększenie efektywności sprzedaży kredytów i ubezpieczeń.

Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego  przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku oraz wbudowaną kompresją sygnału

Ochrona patentowa – maty sanitarne z włókien naturalnych, sposób wytwarzania maty sanitarnej oraz zastosowanie włókien naturalnych do wytwarzania mat dezynfekcyjnych.

Ochrona patentowa wynalazku - Układ elektryczno-pneumatyczny do sterowania pneumatyczno-hydraulicznym zespołem wykonawczym i pracą hydraulicznych hamulców, zwłaszcza lekkich i średnich naczep i przyczep samochodowych

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z platformy internetowej z integracją systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji B2B.

Stworzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.

Podniesienie jakości relacji biznesowych z dostawcami poprzez zaimplementowanie od a do Z elektronicznej wymiany danych i zaimplementowanie podpisu elektronicznego w ramach integracji systemów zdalnych.

Prace badawcze nad zastosowaniem w pełni nowatorskiego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych, służących zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa KRATKI.PL na rynku międzynarodowym

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

SMT OPTYMALIZACJA - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym.

Stworzenie innowacyjnej e-usługi Asystent Zakupów, mobilnego wsparcia zakupów w tradycyjnych sklepach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań ITch.

Wdrożenie innowacyjnej e-usługi polegającej na rachunku efektywności kosztów inwestycyjnych na system energetyczny w budownictwie indywidualnym wraz ze wskazaniem optymalizacji.

Zaprojektowanie zdalnego serwisu do kompleksowej obsługi wszystkich modeli bhp w firmach , w tym samodzielnego generowania i zarządzania dokumentacją bhp.

Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowani rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu.

Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.|Zaprojektowanie platformy scentralizowanych wirtualnych biur biznesowych do inteligentnej sprzedaży w sieci, z kompleksowym pakietem narzędzi projektowych, sprzedażowych, aukcyjnych, magazynowych, finansowych umożliwiających zdalne zarządzanie interesem.

Zaprojektowanie systemu B2B wprowadzającego elektroniczny obieg danych do współpracy koncernu Handlowego Progress Daniel Więcek z partnerami biznesowymi.

Utworzenie informatyczno-biometrycznego modelu zintegoowanej sprzeday w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego.

Uzyskanie ochrony patentowejw Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych.

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B, automatyzującej procesy biznesowe BAMA LOGISTICS i jej partnerów, celem efektywnego zarządzania procesami realizacji usług spedycyjnych

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego na elektronicznym przepływie i wymianie 4 swobód: danych, dokumentów, pracy i płatności oraz zarządzania informacją ubezpieczeniową w firmie Marcinkowski Broker sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw mobilnego procesu Consultia24.pl integrującego współprace multiagencji finansowo-ubezpieczeniowej Consultia Sp. z o.o. oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych będących jej Partnerami.|Zaimplementowanie od podstaw mobilnego modelu klasy B2B do zdalnego zarządzania procesami możliwość wykonania szybkiego i bezpiecznego transferu pieniądza z telefonu komórkowego / karty płatniczej nadawcy na telefon komórkowy / kartę płatniczą odbiorcy.

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposażenia przenośnego i stałego pomieszczeń oraz obiektów mieszkalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Nowoczesne Meble.

Zaimplementowanie od podstaw produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem calkowicie nowatorskiej technologii nanoszenia powłok wielowarstwowych metodą magnetronową w firmie BOHAMET

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B obsługującego procesy biznesowe pomiędzy Sonbou a Dystrybutorami, Wydawcami, Polecającymi oraz Użytkownikami Grupowymi usługi e-learnignowej.

Zaimplementowanie od podstaw modelu telekomunikacyjnego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców, obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw zaawansowanej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy w zakresie usług księgowych pomiędzy firmą CONSULTOR Marek Brenzak a jego partnerami biznesowymi

Uruchomienie i upowszechnienie na rynek e-usługi polegającej na dostarczeniu użytkownikom pełnej informacji o istniejących miejscach rozrywki i imprezach na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowane przy pomocy komputera przyspieszenie wyszukiwania w relacyjnych bazach danych o strukturze znormalizowanej powyżej normalizacji 4”

Wykonanie dokumentacji i zgłoszenie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - Alicante Hiszpania o ochronę wzoru przemysłowego pod nazwą - Wykałaczka Dentystyczna

Zintegrowany System Informatyczny klasy B2B przeznaczony dla automatyzacji procesów biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą SSG ENGINEERING s.c. Ireneusz Grzywocz, Jacek Szulc i Partnerami.Tagi: